TELEFUNKEN (Grammofonskivor i Sverige)

TELEFUNKEN (Grammofonskivor i Sverige)

Tyska skivetiketten Telefunken startade 1932, när man köpte upp
Ultraphon (tidigare Vox och Orchestrola). Bolaget fick namnet
Telefunken Platte i Tyskland. I koncernen ingick även Deutsche
Grammophon mellan åren 
1937-1941. Företaget delades upp
1941 i två delar: DG överfördes till Siemens – Telefunken till AEG.

Den Svenska representanten för Telefunken, Svenska AB Trådlös
Telegrafi (SATT), dotterbolag i AEG koncernen, kunde varken
importera eller lokalt tillverka skivor i Sverige med Telefunkens
varumärke vid krigsslutet 1945. Svenska staten (Flyktkapitalbyrån) konfiskerade efter krigets slut alla tyska varumärken. Det kom
inte heller någon nyinspelad repertoar från Tyskland.
Det svenska bolaget blev tvunget starta en ny etikett för den
inhemska repertoaren. Nya etiketten blev: MUSICA.
Äldre tysk ägd Telefunken repertoar utgavs på en speciell
nummer serie.

Från Jan.1948 blev Telefunken Försäljnings AB (svenskägt), ny
representant för Telefunken grammofonskivor i Sverige. Företaget
sålde även: Radiorör, Resegrammofoner och Grammofonstift.

SATT hade nu inte kvar representationen för de tyskägda, svenska
och tyska Telefunken inspelningarna utan endast SATTs egna
svenska inspelningar på Musica.

Vid detta tillfälle hade Svenska staten inte släppt konfiskeringen
av tyska varumärken, vilket innebar att det nya bolaget
Telefunken Försäljnings AB var tvungen att starta en ny etikett
i samarbete med tyska Telefunken och då tillkom: TELESTAR
(Telefunken plus stjärnan).
Inspelningarna hade samma
beställnings nummer som före kriget.

Telefunken Försäljnings AB, tillsammans med tyska Telefunken,
processade mot Svenska staten i fem (5) år (1948 – 1953) och
vann till slut målet och fick därmed rätten tillbaks för varumärket.

Från 1953 kunde skivorna åter ges ut på original etikett:
TELEFUNKEN. (fortfarande med samma best. nr.)
Detta innebar, att TELESTAR etiketten lades på is t.v. 

Jan 01, 1951 fusionerade tyska TELEFUNKEN och engelska
DECCA Gramophon i Tyskland och bildade ett nytt bolag:
TELDEC, ägt till 48% av Telefunken(AEG), respektive
Decca Gramophon i England, samt ett holdingbolag
i Schweiz med 4 %.
De tyska inspelningarna utgavs växelvis på TELEFUNKEN
respektive DECCA-etikett.

 1952 köpte Telefunken Försäljnings AB från SATT hela
Musicas inspelningskatalog, samt varumärket MUSICA.
Telefunken och Musica repertoaren hamnar nu åter
i samma bolag.

December 1960 köpte Telefunken Försäljnings AB den svenska                    Decca representanten: AB FW Bennet, AB Benbar, AB Barben
inkl. kontrakten/representationen för Decca/London, England och amerikanska Decca/Brunnwick samt de svenska inspelningarna.

Tyska Telefunken och Decca repertoaren blir åter representerat
i Sverige av en firma.

1962 Överförs Telefunken Försäljnings AB och AB FW Bennet
med resp. företags representationer till Grammofon AB Electra
(samma koncern).
Telefunken Försäljnings AB blir vilande bolag
och AB FW Bennet avvecklas. Grammofon AB Electra förblir det
opererande grammofonbolaget.

Från 1975 bildas ett nytt koncernbolag: ELECTRA MUSIK AB, där
även bolagets musikförlag EDITION LIBERTY och senare både
GRAMMOFON A/S ELECTRA, Danmark och Norge ingick.

Varumärkerna/etiketterna MUSICA och TELESTAR har även
använts på senare tid: 45v. single o. EP, LP samt MC
(se vidare Grammofon AB Electra).

Bolagsnamnet Telefunken Försäljnings AB återlämnades till
tyska AEG-Telefunken i slutet av 60-talet och har därefter använts
i Sverige som försäljnings bolag för Telefunkens Radio o. TV,
(tyskt ägt).

Kommentar:  Från uppgivaren till artikeln:
I krigsslutet 1944 – 45 överförde tyska TELEFUNKEN alla sina
matriser till Tjeckoslovakien. Där tillverkades skivorna p.g.a. att
fabriken i Berlin, var totalt utbombad. Dessutom ville man att
matriserna inte skulle komma i fel händer efter kriget.
Tyvärr beslagtogs matriserna i Tjeckeslovakien och musiken                         
gavs ut på det statliga tjeckiska skivmärket Suphraphon.

Detta innebar, att i slutet av 40-talet och början av 50-talet upp-
trädde gamla Telefunken inspelningar på den Tjeckiska etiketten.
Dessa inspelningar betraktades som krigsbyte av Tjeckerna, men
ordningen om äganderätten återställdes efter ett antal år till
Telefunken i Tyskland.
Telefunken Försäljnings AB i Sverige var tvungna att importera
även dessa utgivningar, annars skulle samma repertoar säljas
parallellt av någon konkurrent. Skivornas kvalitet var dock
katastrofalt dålig och gick ofta sönder för minsta stöt.

Denna mix gjorde att samma inspelning med t.ex.
Berliner Philharmoniker var
utgivna på fyra (4) olika etiketter
mellan 1944 – 1953.
Telefunken etikett före: 1945
Musica: 1945 – 1947
Supraphon: 1946 – 1955
Telestar: 1948 – 1953
Telefunken: f.o.m. 1953 = ordningen återställd.

Mitt under brinnande världskrig, åren 1941- 1943, kom
Telefunken Plattes tyska
inspelnings team inflygande från
Berlin till Stockholm för att göra inspelningar.
Teamet bestod av:
Musikaliska chefen/Producenten: Herbert Grenzebach, Berlin
(senare Direktör i Telefunken Platte och Teldec).
Ljudteknikern Alexander Seeland (senare fabrikschef
i Telefunken Platte och Teldec, Nortorf in Holstein).
Samt den välkände orkesterled. och musikern Adelbert Lother.

Flygbolagen Svenska ABA (senare SAS) och tyska Lufthansa hade
regelbunden f
lygförbindelse mellan Berlin/Tempelhof och
Stockholm/Bromma under kriget
t.o.m. 23 April 1945!!!
OBS! Det var endast några veckor före krigsslutet 9 Maj 1945!

1943 – Redan som 8 åring följde jag med min Far på grammo-
foninspelning i Stockholms Konserthus. Inspelningarna gjordes
på vax o. dessa värmdes upp i ett specialskåp. Bara någon
enstaka omtagning kunde göras, p.g.a. att ljudteknikern hade
endast tillgång till några få vax. Man kunde bara spela in
en gång per vax.
Thore Ehrlings Orkester spelade igenom hela låten och sedan fick
man i efterhand välja vilken upptagning som man tyckte var bäst.
Man kunde inte i efterhand provlyssna, som på senare bandupp-
tagningar, där man t.o.m. klipper ihop olika delar till en komplett
inspelning. Numera sker alla inspelningar digitalt.
Dessa fina swing och jazzinspelningar återutgavs senare
på LP och CD.         (
Se Telefunkens underetikett: TELESTAR).

Hans-Ove Regén (f. Eriksson)  Jan. 2016