MUSICA

MUSICA (Grammofonskivor i Sverige)

Svensk skivetikett från 1945. Denna etikett/label tillkom p.g.a. att svenska representanten för Telefunken skivorna Svenska AB Trådlös Telegrafi/(SATT) AEG ägt, inte fick använda Telefunkens varumärke efter världskrigets slut. Svenska staten (Flyktkapitalbyrån) hade konfiskerat alla tyska varumärken.

De svenska produktionerna utgavs mellan 1945-52 på en ny etikett: MUSICA Även äldre tysk ägda Telefunken produktioner gavs ut på MUSICA-etiketten mellan åren 1945- 47 på en special nr. serie.

Musica-etiketten var svenskägd, men användes även i Norge o. Danmark på licens.
Musicas nummer serie:
A 1000 – 1200      25 cm 78v. tyska inspelningar.
A 3000  –               25 cm 78v. ordinarie Pop.
A 8600  –  90         25 cm 78v. ordinarie Pop.
RA 6000 & 9100   25 cm 78v. barnskivor m. specialomslag.
E 19000  –              30 cm 78v. ordinarie Klassiskt
SK 19800  –           30 cm 78v. special: seriekopplade i Album.
Se vidare komplett förteckning: Musica-78v.

Svenska AB Trådlös Telegrafi (SATT), AEG-ägt, upphörde som
representant för samtliga tyska och svenska Telefunken
inspelningar per 31/12-1947.

Ny representant fr.o.m. 1/1 1948:
TELEFUNKEN FÖRSÄLJNINGS AB
(privatägt)

Musicas svenska repertoar o. varumärke inköptes: 31/12-1952 av: TELEFUNKEN FÖRSÄLJNINGS AB

1962 överfördes Musica katalogen till:
GRAMMOFON AB ELECTRA (samma koncern).

Exempel på artister som utgivits på MUSICA etiketten:
Sven Lindberg, Stig Olin, Gunde Johansson, Postflickorna, Thory Bernard, Lilly Berglund, Lennart Bernadotte, Carl-Axel Hallberg, Harry Brandelius, Anders Börje, Max Hansen, Simon Brehms ork. m. Åke Hasselgård, Thomas Funck m. ”Kalle Stropp o. Grodan Boll”, Kvartetten Synkopen, Calle Reinholtz, Willy Wallén (Kalle Anka), Margit Jonsson (barnskivor), Kalle Grönstedt, Walle Söderlund, Jan Lindblad, Bengt-Arne Wallin och inte minst vår världskända Stikkan Andersson (den sjungande Folkskoleläraren från Hova) och många, många fler.  (Se vidare kompl. Musica förteckning)

Musica-etiketten har använts även på senare år efter 78v. tidens slut 1959
till: Single,
 EP, LP samt MC utgivningar.

Hans-Ove Regén (f. Eriksson), Maj 2013, Rev. Jan. 2016